таста

 • 71омсыраю — (Сем.: Көкп., Ақс.) ойсырату, еңсеріп тастау. Жігіттер мына жұмысты о мс ы р а й т ы п тастаған екен (Сем., Көкп.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 72сабан — 1 (Ақт.: Ойыл, Тем., Ырғ.; Гур.: Есб., Маңғ.; Қ орда, Арал; Қост., Жанг.; Рес., Орын.; Түрікм.: Ашх., Таш., Мары, Красн.) соқа. С аб а н м е н жер айдаймыз (Ақт., Ырғ.). С а б а н м е н айналасын жыртып таста (Гур., Есб.). С а б а н айдауға… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 73сама — (Алм., Кег.; Жамб., Шу; Жезқ., Ағад.) шама. Шайдың с а м а с ы н алып таста (Алм., Кег.). С а м а н ы төгіп қой (Жамб., Шу) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 74санат — (Гур., Маңғ.) есеп. Шал с а н а т ы н а барамыз дағы білетініміз аз (Гур., Маңғ.). Жуас шопанды с а н а т т а н мана сызып тастаған жұрт бұл шат шәлекей өзгерісті дер кезінде ескермеді (М. Қабанбаев, «Жұлдыз», 1986, №4, 136). [Парсыша сәнәд… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 75соқа — (Гур.: Тең., Маңғ., Шевч.) қада ағаш, қазық. С о қ а н ы ң ұзындығы 4 метр. Ауды с о қ а ғ а бекітеді, с о қ а л а р д ы сыммен бекітеді (Гур., Маңғ.). Осы күнде с о қ а л а р д ы қағып қағып, қамыс үй салатын болды (Гур., Шевч.). Біздің аудың 3… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 76таз — 1 (Сем.: Көкп., Ақс.) асықтың тәйке тұруы. Асық т а з тұрды (Сем., Көкп.) 2 (Алм., Жам.) таудың тастақ, өсімдігі аз болып келетін төбесі. Оспан малды т а з ғ а дейін жайып қайтты (Алм., Жам.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 77талдырма — 1. (Гур., Маңғ.) шала басылған киіз (бос басылған қойдың, қозының күзем жүні). 2. (Өзб., Ташк.) тек қана қара жүнді шиге салып орайды да, үстінен су құйып, теуіп, таза пісірмей талдырып тастаған түрі. Т а л д ы р м а үстіне түрлі оюлар салынады.… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 78тасқақ — 1 (Түрікм.: Красн., Небид., Жеб.) тау үстінде су жиналатын ояң жер 2 (Гур., Маңғ.) тастақ. Т а с қ а қ жер (Гур., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 79тігіл-тігіл жер — (Алм., Жам.) шағыл, тастақ жер …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 80толайым — (Ақт.: Қараб., Жұр.) 1. үнемі, ылғи. Бұзаубай ақын т о л а й ы м үкіметті жырлап өтті (Ақт., Қараб.). 1945 жылға дейін сауда қызметкері, соғыстан кейін т о л а й ы м колхозшы болдым (Ақт., Жұр.). 2. түгелімен, толығымен. Ол бір қораның қиын т о л …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі